Được trang trí bằng những vật liệu được mang từ chính cảng Hải Phòng như mỏ neo, bánh lái tàu, cửa container rồi kết hợp với những đồ dùng gia đình quen thuộc với đời sống hàng ngày của người dân Việt Nam như ca men, ấm trà, cửa gỗ cũ. Thậm chí, bên trong nhà hàng còn có nguyên một ngọn hải đăng được trang xây rất kiên cố. Bước vào An Biên Trần Thái Tông, bạn sẽ như “lạc” vào một bến Cảng của Hải Phòng.